วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556


About the Game
The freedom of The Sims 3 will inspire you with endless creative possibilities and amuse you with unexpected moments of surprise and mischief! Create over a million unique Sims and control their lives. Customize everything from their appearances, to their personalities and even the home of their dreams. Then, send your Sims out to explore new locations around town and to meet other Sims in the neighborhood. Go online to download exclusive content and show off your own creations to the world. With all-new quick challenges and rewarding game play, The Sims 3 gives you the freedom to choose whether (or not!) to fulfill your Sims’ destinies and make their wishes come true.

Key Features
Create any Sim you can imagine and give them unique personalities! Fine-tune your Sims’ appearances and personalities. Will your Sims be Evil, Romantic, Paranoid, Kleptomaniacs, or more. You choose the traits to create completely unique Sims. Control your Sims’ destinies! Choose whether or not to fulfill your Sims’ destinies by making their wishes come true. Will your Sims be Rock Stars, World Leaders, Expert Thieves , or more – it’s is up to you. 
Customize everything! Build the ultimate dream house for your Sims. Infinite customization possibilities for their clothing, furnishings, even their car. 
Explore new locations! Take your Sims to meet friends in the park, go on a date at the bistro, visit neighbors’ homes, or even converse with less-than-savory characters in the graveyard. 
Connect, share and shop! Go online to make movies, show off your creations, download exclusive content and more.


System Requirements
OS: Windows XP (Service Pack 2) or Windows Vista (Service Pack 1) 
Processor: (XP) 2.0 GHz P4 processor or equivalent; (Vista) 2.4 GHz P4 processor or equivalent 
Memory: (XP) 1 GB; (Vista) 1.5 GB 
Graphics: 128 MB Video Card with support for Pixel Shader 2.0 
DirectX®: 
Hard Drive: At least 6.5 GB of hard drive space with at least 1 GB additional space for custom content 
Sound: 
Built-in Graphics:
Intel Integrated Chipset, GMA X3000 or above. 
2.6 GHz Pentium D CPU, or 1.8 GHz Core 2 Duo, or equivalent 
0.5 GB additional RAM
Supported Video Cards:Nvidia GeForce series: FX5900 or greater, G100, GT 120, GT 130, GTS 150, GTS 250, GTX 260, GTX 275, GTX 280, GTX 285, GTX 295; ATI Radeon™ series: ATI Radeon 9500 series of greater, X300, X600, X700, X800, X850, X1300, X1600, X1800, X1900, X1950, 2400, 2600, 2900, 3450, 3650, 3850, 3870, 4850, 4870 series or greater; Intel® Graphics Media Accelerator (GMA): GMA 3-Series, GMA 4-Series 
*Please note that the GeForce 6100 and 7100 cards are not supported

Part01       Part02       Part03       Part04       Part05      Part06


CD-KEY สำหรับผู้ที่เปิด Keygen ไม่ได้
Q67X-ASXH-W3S4-G2N0-1911
IHRR-45JE-M5K0-U7F4-1911
V9GQ-UZTK-H2C5-K1K7-1911
SQD5-9GNL-O3W6-K5Y4-1911
BPEW-4CMB-U2Y2-K2I2-1911
LW5D-8JB6-N6R3-F8I2-1911

Crack-Download

ตัวภาษาไทย


PASSWORD_TS3 V1.42
ts3byall1download.blogspot.comPASSWORD_Thai Mods
thaits3all1download.blogspot.comวิธีติดตั้งเกมส์
ใน The Sims 3 Update&Crack V1.42 จะมีวิธีติดตั้งอย่างละเอียดที่ 
How ToInstall@All1download ทำตามทีละขั้นตอนได้เลยครับ 
และวิธีลงภาษาไทย ก็มีวิธีบอกอยู่ในนั้นแล้วนะครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น